FIT JUNCTIONS ACADEMY

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์ สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพเทรนเนอร์ เน้นปฏิบัติ เหมาะกับคนที่อยากเป็นเทรนเนอร์ หรือต้องการออกกำลังกายเป็น รู้ลึก รู้จริง !!

Online

คอร์สเรียน สำหรับคนที่อยากเป็นเทรนเนอร์ หรือเป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วต้องการเพิ่มความรู้ในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ รวมทุกทักษะ ที่นำไปใช้ สร้างอาชีพ และเปลี่ยนแปลงร่างกายได้จริง เนื้อหาลึก แต่สอนเข้าใจง่าย คัดเนื้อหาที่ได้ใช้จริงแน่ๆ เนื้อๆ เน้นๆ โดย ทีมงาน Fit Junctions

Small Class

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์ สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพเทรนเนอร์ เน้นปฏิบัติ เหมาะกับคนที่อยากเป็นเทรนเนอร์ หรือต้องการออกกำลังกายเป็น รู้ลึก รู้จริง!!

Workshop

เปิดรอบสอนสด สอนโดย พี่ฟ้าใส เน้นทฤษฎีเเละเเนวทางการปรับใช้ เเละมีประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่เราร่วมเรียน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้เเละความสามารถในการประกอบอาชีพเทรนเนอร์หรือโค้ชเเบบปรับใช้ได้เลยรู้ลึก รู้จริง!!

CHANGE YOUR BODY, CHANGE YOUR WORLD.