FIT JUNCTIONS ACADEMY

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์ สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพเทรนเนอร์ เน้นปฏิบัติ เหมาะกับคนที่อยากเป็นเทรนเนอร์ หรือต้องการออกกำลังกายเป็น รู้ลึก รู้จริง !!

Online

คอร์สเรียน สำหรับคนที่อยากเป็นเทรนเนอร์ หรือเป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วต้องการเพิ่มความรู้ในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ รวมทุกทักษะ ที่นำไปใช้ สร้างอาชีพ และเปลี่ยนแปลงร่างกายได้จริง เนื้อหาลึก แต่สอนเข้าใจง่าย คัดเนื้อหาที่ได้ใช้จริงแน่ๆ เนื้อๆ เน้นๆ โดย ทีมงาน Fit Junctions

Small Class

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์ สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพเทรนเนอร์ เน้นปฏิบัติ เหมาะกับคนที่อยากเป็นเทรนเนอร์ หรือต้องการออกกำลังกายเป็น รู้ลึก รู้จริง!!

CHANGE YOUR BODY, CHANGE YOUR WORLD.